Een hypotheek is een zware last. Heb je er al eens over nagedacht hoe je het maandelijks bedrag zal aflossen in geval van (langdurige) ziekte? En wat als je je job verliest? De Vlaamse overheid biedt een ruggensteun dankzij de verzekering Gewaarborgd Wonen. We leggen je uit voor wie dit geschikt is en hoe je een aanvraag kunt indienen.

De gratis verzekering Gewaarborgd Wonen is niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn een heleboel voorwaarden waaraan je moet voldoen. We lijsten ze even voor je op:

  • Je moet minimum 50.000 euro lenen voor de aankoop van een woning of nieuwbouwproject in het Vlaamse Gewest.
  • Voor renovatiewerken volstaat een hypotheek van minimaal 25.000 euro.
  • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger geschat zijn dan 320.000 euro. Met uitzonderingen voor het arrondissement Halle-Vilvoorde en enkele gemeenten van het arrondissement Leuven, daar mag de prijs maximaal 368.000 euro bedragen.
  • De eerste kapitaalopname mag niet langer dan een jaar geleden zijn.
  • Je bent eigenaar van maximaal één pand.
  • Je bent volledig arbeidsgeschikt en werkt (minimum) deeltijds met een contract voor onbepaalde duur. Of je werkt al minimum een jaar met een tijdelijk contract bij dezelfde werkgever. Of je bent al langer dan 12 maanden zelfstandige in hoofdberoep.
  • Je hebt de afgelopen 12 maanden ononderbroken gewerkt (met uitzondering van zwangerschapsverlof of beperkt ziekteverlof).
  • Dateert je bouwvergunningsaanvraag van vóór 1 januari 2012 en is het E-peil van je woning hoger dan 70? Dan gelden er ook inkomensgrenzen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van je laatste aanslagbiljet mag in dat geval niet hoger zijn dan 40.640 euro voor een alleenstaande of 58.050 euro voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. Per persoon ten laste mag je nog 3.260 euro extra toevoegen aan deze inkomensgrens.

Arbeidsongeschikt?

De verzekering Gewaarborgd Wonen loopt over een periode van tien jaar. Word je arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos? Dan kun je na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 600 euro per maand krijgen gedurende maximaal 3 jaar bij arbeidsongeschiktheid of gedurende maximaal 1,5 jaar in geval van onvrijwillige werkloosheid.

(em) - Bron: Wonenvlaanderen.be