Bouwcoördinatie

Bouwcoördinatie

Bouwcoördinatie

Heeft u ook “een baksteen in de maag”?
Dan is het vast uw grootste wens om een eigen woning -naar eigen smaak- te bouwen of verbouwen. Daar waar de taak van architect zich meestal beperkt tot de opvolging van de ruwbouwwerken kan u bij ons terecht van “start tot finish”.

Of het nu gaat om een renovatie, aanbouw of nieuwbouw…
Of het nu gaat om een eigen woning of eerder een opbrengsteigendom…
Het bouwproces blijft daarentegen grotendeels hetzelfde.
Het begint allemaal met een ontwerp, dat overgaat in een vergunningaanvraag. Als dit alles al goed verlopen is komen we bij het uitvoerings- en aanbestedingsdossier wat vervolgens moet leiden tot de realisatie van het bouwproject met als “kers op de taart” de oplevering.

Evenwel is dit een tijdrovend en complex proces welke niet altijd even vlot verloopt. Door de veranderende markt stijgt het aanbod van nieuwe innovatieve bouwmaterialen en constructietechnologieën. Daarnaast zijn er de almaar strengere energie- en renovatienormen wat het moeilijk maakt om steeds op de hoogte te zijn/blijven van de nieuwste technieken.  

Daarom willen wij, als bouwcoördinator, u hierbij steunen. Maar laat ons duidelijk zijn, het is absoluut niet onze bedoeling om het hele proces van u over te nemen. Integendeel, we trachten om samen met u het bouwproces in handen te nemen. Met andere woorden, wij zullen fungeren als vast aanspreekpunt tussen u en de verschillende aannemers.

Zo zullen we u bijstaan bij de opvolging en coördinatie van uw bouw- of verbouwwerken.
Kort gezegd, heeft u een leuk idee dan zullen wij de nodige offertes opvragen welke we nadien samen kunnen evalueren. Vervolgens maken we een zo optimaal mogelijke planning op met de verschillende aannemers en zien we erop toe dat deze zich houden aan de vooraf gemaakte afspraken. Tijdens de uitvoering der werken controleren we of alles uitgevoerd is “volgens de regels van de kunst”. Tot slot controleren we of de rekeningen in overeenstemming zijn met de uitgevoerde werken en als dit alles goed afgerond is, wensen we u nog veel geluk met uw nieuwe of vernieuwde woonst.