Geen financiële steun van je ouders bij aankoop van je woning? Zo kan het ook
dinsdag, 09 mei 2017 00:00

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Het wordt steeds moeilijker om een woning te kopen als je nog niet over een startkapitaal beschikt. En dus wordt al eens vlugger in de richting van de ouders gekeken om een steuntje in de rug te krijgen. Maar wat als die dit niet kunnen of willen?

Moeilijker om volledige bedrag te lenen

De Nationale Bank liet al verstaan dat ze de commerciële banken zou vragen om leningen bij voorrang te beperken tot 80% van de waarde van een pand. Op die manier zouden ze zich beter kunnen indekken tegen mogelijke prijsdalingen van huizen en appartementen. Als een kredietnemer zijn leningen niet afbetaalt, moeten ze immers tot een gedwongen verkoop ervan overgaan om hun geld te recupereren. En dat heeft een grotere kans op slagen indien de banken een buffer inbouwen.   

Die striktere houding zorgt ervoor dat banken steeds vaker vragen dat kandidaat-kopers ook een eigen inbreng doen en dus niet langer het volledige bedrag lenen.   

Maar wat als de kandidaat-kredietnemers dit niet kunnen en ook hun ouders niet meteen met een (royale) gift over de brug komen? Dan nog bestaan er mogelijkheden om de kinderen te helpen.

Borgstelling

Een eerste mogelijkheid is dat de ouders zorgen voor een extra waarborg voor de terugbetaling, bijvoorbeeld door zich borg te stellen. Daarbij beloven ze dat ze de afbetaling zelf zullen doen als hun kinderen in gebreke blijven. Dat hoeft niet meteen voor het hele geleende bedrag te zijn, maar kan ook voor een beperkte som en een beperkte periode. Op die manier kan worden vermeden dat de bank een hoger tarief aanrekent omdat ze meer risico zou lopen.

Medekredietnemer

Een variant hierop is dat ouders samen met hun kinderen het krediet aangaan. Op die manier heeft de bank een extra kredietnemer aan wie ze de afbetaling kan vragen. De medekredietnemers zijn immers vaak hoofdelijk en solidair verbonden. Dat betekent dat elke kredietnemer voor het hele bedrag kan worden aangesproken. Aan de bank geeft dit de mogelijkheid om zich te richten tot de meest vermogende.   

In het leningscontract kan niettemin een ordebeding worden opgenomen, waarin gesteld wordt dat de sommen voor een bepaalde persoon zijn bestemd en hij ook de afbetalingen op zich zal nemen. Maar dat vermindert de waarborg voor de bank niet. Zij zal zich tot elke kredietnemer kunnen richten.

Gesplitste aankoop

Er zijn ook formules denkbaar waarbij het eigendomsrecht van een nieuwe woning wordt opgesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker. Die laatste mag er dan wonen of het pand verhuren en de inkomsten ervan opstrijken. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker komt alles automatisch in volle eigendom bij de blote eigenaar terecht.   

Hierbij zouden de ouders dus het vruchtgebruik kunnen kopen, terwijl de kinderen alleen de naakte eigendom verwerven. Dat maakt de investering en de benodigde lening per persoon beperkter.   

Neemt men zijn toevlucht tot deze formule, dan kiest men echter het best voor een opsplitsing waarbij de kinderen de blote eigendom plus 2% van het vruchtgebruik verwerven en de ouders 98% van het vruchtgebruik. Door meteen een stukje (hier voor 2%) volle eigenaar te worden, blijven de kinderen immers het recht op een woonbonus behouden. Zijn ze alleen blote eigenaar, dan gaat dit fiscale voordeel verloren.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3153040/2017/05/09/Geen-financiele-steun-van-je-ouders-bij-aankoop-van-je-woning-Zo-kan-het-ook.dhtml

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.