Door de historisch lage rentevoeten investeren steeds meer Belgen in vastgoed. Baksteen stelt de kleine belegger gerust: het biedt een stabiel rendement, met weinig risico op zware teleurstellingen.

Een veilige omniumverzekering voor goede huisvaders, zo zou je een investering in vastgoed kunnen noemen. Vastgoed blijft de belegging bij uitstek voor de Belg die zijn kapitaal wil doen renderen of uitkijkt naar een onbezorgde oude dag. De stabiliteit van de Belgische vastgoedmarkt tijdens de voorbije dertig jaar bevestigt dat. Op enkele lichte haperingen na zijn de prijzen altijd constant en regelmatig blijven stijgen.

De kans dat er een einde komt aan die gestage klim en dat de prijzen daarna ver inzakken, is klein. Geen enkele politicus waagt het aan de vastgoedfiscaliteit te tornen, dat zou politieke zelfmoord zijn. Verder blijven de gezinnen goed sparen, waardoor de vraag op peil blijft, in een tijd dat de hypotheekrente nog altijd historisch laag is. Kortom: in ons land is onroerend goed nagenoeg onverwoestbaar.

Een particulier die in vastgoed wil beleggen, kan kiezen uit twee mogelijkheden: baksteen of papier. De meest klassieke keuze is die voor een huureigendom of een tweede verblijf in het buitenland. Volgens cijfers van de Nationale Bank bezit 16 procent van de Belgische gezinnen een tweede eigendom. "De kleine Belgische belegger neemt niet graag risico's", stelde de vastgoedconsulent Christian Lasserre onlangs. "Hij kent de markt vaak niet goed en kiest doorgaans voor het standaardproduct: een nieuwbouwappartement met twee slaapkamers. Dat is het meest geruststellende segment."

Baksteen heeft zijn voordelen. Het is een investering die je kunt financieren met een hypotheeklening, het is een regelmatige bron van inkomsten en het levert bij verkoop een meerwaarde op. "En dat terwijl niemand de reële waarde van zijn eigendom kent voor hij het verkoopt", merkt Philippe Janssens van het bureau Stadim op. Maar er zijn ook nadelen, zoals het soms vervelende beheer van de eigendommen, het risico op leegstand, de lage liquiditeitsgraad van de activa, moeilijk in te schatten renovatiekosten en overdrachtsproblemen.

U belegt niet voor uzelf
"Je moet goed nadenken over wat het beste rendeert"

Voor welk soort beleggingseigendom moet u kiezen? Het verstandigst is te kiezen voor een eigendom dat u de hoogst mogelijke huur en de laagst mogelijke kosten oplevert. "Je moet bij de keuze van een belegging geen rekening houden met je eigen gewoontes en voorkeuren", stelt Evelyne Gielen van het vastgoedkantoor Mètre Carré. "Je moet goed nadenken over wat het beste rendeert." De ligging van een eigendom is van kapitaal belang. Tegenwoordig is vooral het stadscentrum in trek - zowel in Brussel, Wallonië als Vlaanderen - vanwege de nabijheid van alle voorzieningen en het openbaar vervoer. Er is ook steeds meer vraag naar woningen die een zekere flexibiliteit bieden en die je kunt aanpassen.

"Maar je investeert niet in een eigendom om er zelf in te wonen", voegt Gielen eraan toe. "In Elsene, waar de risico's lager zijn, biedt een eigendom niet hetzelfde rendement als in Anderlecht. Tegelijk mag het ook niet te ver van je verblijfplaats liggen, voor het geval dat de huurder je nodig heeft." Als u het beheer compleet uit handen wilt geven, kunt u een syndicus in de arm nemen. Die zal voor u een huurder zoeken, de huur innen en eventuele problemen afhandelen. Die dienst kost u tussen 8 à 10 procent van de maandelijkse huur. Dat is de prijs die u voor uw rust betaalt. Hou daar wel rekening mee als u uw rendement berekent.

Drie appartementen

In wat voor eigendom moet u investeren? Appartementen blijven een populaire optie, net zoals garages (hoewel het daar al wat te laat voor is), hotelkamers en kamers in een serviceresidentie. "De waarde van een vastgoedinvestering wordt afgemeten aan de diversificatie van de portefeuille en de investering op lange termijn", legt Christian Lasserre uit. "Het is interessant verschillende soorten eigendommen te bezitten, zoals een garage, een studentenkamer, appartementen en een huis, en je portefeuille elk jaar aan te vullen. Dat betekent wel dat je permanent met het beheer bezig moet zijn.

Als je een woongebouw koopt, koop je vooral de capaciteit van een huurder om op lange termijn huur te betalen. Sommigen kiezen er daarom voor de huur te verlagen en zich zo te verzekeren van een geregeld inkomen." Michael Zapatero, vastgoedconsulent bij Crombrugghe & Partners, voegt daaraan toe: "Als je 300.000 euro ter beschikking hebt, kun je beter investeren in drie eigendommen van 100.000 dan in één enkel eigendom. Zo verklein je het risico van de huurleegstand."

"Hoe kleiner het appartement is, hoe gemakkelijker het is een huurder te vinden en het appartement weer te verkopen"

Als u voor een appartement kiest, moet u nog beslissen of u voor nieuwbouw of een oud appartement gaat. Bij een nieuw appartement hebt u de eerste jaren geen last van renovatiewerken. Een oud appartement vergt meer inspanningen, maar daar staat wel een aantrekkelijker rendement tegenover. "Hoe kleiner het appartement is, hoe gemakkelijker het is een huurder te vinden en het appartement weer te verkopen", meent Zapatero. "In Brussel is de interessantste belegging een nieuwe studio. Zulke studio's kennen minder huurleegstand en de vraag ernaar is groot. Je vindt er al voor prijzen tussen 2500 en 3500 euro per vierkante meter. Daarnaast moet je grote woningprojecten vermijden. Er komen dan zo veel appartementen tegelijk op de markt, dat je moeite kunt hebben ze te verhuren. Kies liever voor kleine projecten."

De gemiddelde prijs van een nieuw appartement ligt tussen 2500 en 3500 euro per vierkante meter. Bij sommige luxeprojecten kan de rekening oplopen tot 5000 à 6000 per vierkante meter. Maar voor dat segment zijn er maar heel weinig gegadigden. Beleggers geven doorgaans 200.000 euro uit. "Dat is een psychologische grens", merkt Philippe Janssens op. "Er zijn maar weinig mensen bereid meer uit te geven." We moeten daarbij aantekenen dat de uiteindelijke prijs, met een btw op nieuwbouw van 21 procent en een eigen inbreng van 20 procent, algauw kan oplopen tot 280.000 euro. En als u minder wilt investeren, kunt u al vanaf 90.000 euro (exclusief btw) een studentenkamer vinden.

 

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/beleggen/baksteen-blijft-renderen-dit-moet-u-weten/article-normal-862839.html?utm_source=Newsletter-09/06/2017&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&M_BT=17509429844499

Nieuwe watertoetskaart vanaf 1 juli

woensdag, 31 mei 2017 00:00

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden krijgt regelmatig een update met informatie uit recente overstromingen en nieuwe modelberekeningen.

Op de nieuwe kaart zijn de effectief overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd en geoptimaliseerd. Dat gebeurde op basis van recentere en accuratere modelgegevens en gegevens over de overstromingen in de periode 2014 -2016. Aan de laag van de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn geen grote wijzigingen gebeurd.

De nieuwe kaart is van toepassing op:

 • onderhandse overeenkomsten die na 30 juni 2017 afgesloten zijn
 • authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst na 30 juni 2017 afgesloten is
 • authentieke akten zonder voorafgaande onderhandse overeenkomst die na 30 juni verleden zijn
 • openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen na 30 juni 2017 aangevat zijn

De nieuwe kaart is nu al te raadplegen via www.waterinfo.be/watertoets.

Bron: Belgisch Staatsblad 29 mei 2017

 

Homans werkt aan een decreet om de Vlaamse huurregels vorm te geven. Uit de teksten die ze al heeft besproken met het werkveld, blijkt dat ze daarbij ook aanpassingen doet die niet in het Vlaamse regeerakkoord staan.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) denkt eraan de huurwaarborg weer op te trekken van twee naar drie maanden. Dat schrijft De Standaard dinsdag. Zonder garanties voor de meest kwetsbare groepen op de huurmarkt is zo'n maatregel "onaanvaardbaar", zegt Vlaams parlementslid Katrien Partyka van Homans' coalitiepartner CD&V.

Homans werkt aan een decreet om de Vlaamse huurregels vorm te geven. Uit de teksten die ze al heeft besproken met het werkveld, blijkt dat ze daarbij ook aanpassingen doet die niet in het Vlaamse regeerakkoord staan. Zoals het opnieuw verhogen van de huurwaarborg.

Minister Homans verdedigt in het ontwerp de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de ­zogenaamde huurwaarborg­lening. Een huurder zou de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent. Ze wijst er ook op dat een voldoende hoge huurwaarborg verhuurders kan overtuigen om te verhuren aan "minder voor de hand liggende huurders".

CD&V vindt het voornemen van Homans onevenwichtig. "Het evenwicht tussen de rechten van de huurder en die van de verhuurder wordt verstoord", zegt Katrien Partyka. "Wie begint te huren, moet dan in één keer vier maanden huur neertellen, drie maanden waarborg, plus één maand huur. Je moet niet leven van een uitkering om dat veel geld te vinden."

Partyka is er niet van overtuigd dat het systeem van de huurwaarborglening ook echt werkt.

'Homans duwt huurders verder de armoede in'

Ook oppositiepartijen sp.a en Groen reageren scherp op het uitgelekte voorstel. "Ze zet huurders en verhuurders tegen elkaar op en duwt huurders verder de armoede in", zegt Michèle Hostekint (sp.a). Volgens An Moerenhout (Groen) is het "des te pijnlijker dat net de minister van Armoedebestrijding de drempel tot de huurmarkt voor kwetsbare huurders verhoogt".

Groen vindt dat Homans de echte problemen negeert. "De armoede onder huurders is vandaag onaanvaardbaar hoog", zegt An Moerenhout. "Het huurdecreet, dat minister Homans binnenkort bekend moet maken, kan een waardevolle hefboom zijn om de armoede onder kinderen, leerlingen en volwassenen te laten afnemen. Onderzoek toont aan dat de hoge huurprijzen steeds vaker een reden zijn om in armoede te belanden. Het zou de prioriteit moeten zijn van deze minister van Wonen en Armoedebestrijding, maar het is het niet." In plaats van de armen te bestrijden zou de minister beter de armoede bestrijden, zegt Moerenhout.

Haar sp.a-collega Michèle Hostekint pleit voor een centraal georganiseerd huurwaarborgfonds, dat huurders met een laag inkomen de mogelijkheid geeft de betaling van de waarborg te spreiden en tegelijk verhuurders zekerheid geeft.

'Niet roepen en tieren over één aspect, totaalplaatje zal evenwichtig zijn'

Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) noemt de kritiek "voorbarig". "Ik zou de criticasters willen oproepen te wachten met kritiek te geven en te roepen en tieren over één aspect. Dit is één onderdeel van een geheel dat voor iedereen evenwichtig zal zijn", aldus Engelbosch aan Belga.

"Men licht er één ding uit en begint daarover te roepen en tieren zonder dat men het totaalplaatje kent. Dat is jammer, want dat totaalplaatje zal wel degelijk evenwichtig zijn voor iedereen", aldus Engelbosch. Zo verwijst hij naar het systeem van de huurwaarborglening, waarbij de huurder de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kan storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent. "Op die manier neem je het stigma van de OCMW-huurwaarborg weg en vermijden we dat eigenaars daarop gaan selecteren", legt Engelbosch uit. Daarnaast zouden er in het totaalpakket nog zaken zitten die het geheel "evenwichtig" moeten maken, zoals onder meer een versoepeling van de opzegregels bij overlijden, maar daarvoor is het volgens Engelbosch wachten tot het afgewerkte decreet op tafel ligt. "Er zal een evenwichtig geheel op tafel liggen en er zal eten en drinken in zitten voor iedereen", klinkt het.

Open Vld staat achter voorstel

Coalitiepartner Open Vld steunt het voorstel wel. De Vlaamse liberalen zien het als een hefboom om de huurmarkt te "versterken". In een persbericht drukt Mercedes Van Volcem (Open Vld) samen met haar collega Gwenny De Vroe haar steun uit voor het voorstel voor een huurwaarborg van drie maanden. "We moeten de zwakke huurmarkt ondersteunen. De verhuurders worden vaak geconfronteerd met wanbetalers waardoor ze afhaken. Bij huurachterstand krijg je pas je vonnis en uitdrijving na drie maanden wanbetaling. Bovendien moet er ook nog betekend worden aan het OCMW. De rekening loopt vaak op tot 6 maanden huurderving", aldus Van Volcem en De Vroe.

Een verhoogde huurwaarborg kan verhuurders volgens Van Volcem en De Vroe meer zekerheid geven en hen "motiveren degelijke panden op de huurmarkt te brengen", is de redenering. Ook het idee van een huurwaarborglening, waarbij de huurder de waarborg op een geblokkeerde rekening kan storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent, krijgt steun van de Vlaamse liberalen. De zwakste huurders moeten volgens Van Volcem en De Vroe bij de overheid terechtkunnen om hun waarborg te lenen. "Deze kunnen ze dan stapsgewijs terug betalen. Eigenlijk motiveren we hen dan om de huurwaarborg te sparen. Zo hoeven ze in de toekomst dan geen lening meer aan te gaan als men nog wil huren."

Vlaams Huurdersplatform ongerust

Het Vlaams Huurdersplatform is er echter niet gerust op. "Nu al heeft 42 procent van de huurders moeite om die waarborg op tafel te leggen. Dat percentage zal bij een hogere waarborg alleen maar toenemen", reageert Joy Verstichele van het Huurdersplatform. De idee van een huurwaarborglening kan een oplossing bieden, maar over die piste is er nog veel onduidelijkheid. "Bijvoorbeeld de snelheid waartegen deze lening kan worden verstrekt is essentieel. En wat met de administratieve rompslomp en extra kosten voor de huurder?", aldus Verstichele. "De minister kan het niet maken om de waarborg op te trekken zonder een alternatief dat voldoende garanties biedt, zeker voor de meest kwetsbare groepen".

Ook Caritas Vlaanderen vindt dat er voldoende duidelijkheid moet komen over de Vlaamse Huurwaarborglening. "Zolang er geen uitgewerkt voorstel is, dat besproken werd met het middenveld en dat volledig actief is, kan van een verhoging van de huurwaarborg geen sprake zijn", stelt de organisatie die begaan is met de armoedeproblematiek. Caritas wijst erop dat anders veel kandidaat-huurders -niet alleen de meest kwetsbaren- geen woning meer zullen vinden op de private huurmarkt. "We hebben dit ook aangekaart tijdens verschillende overlegmomenten met de minister over de vernieuwing van het Vlaamse woninghuurrecht, " zegt Thijs Smeyers, coördinator bij Caritas Vlaanderen. "We begrijpen de vraag van de verhuurders om meer zekerheid in te bouwen, maar met de huidige cijfers in het achterhoofd is een brute verhoging zonder flankerende maatregelen nefast voor een grote groep mensen."

Caritas is de idee van een Vlaamse Huurwaarborglening genegen. "Wie zelf niet over voldoende middelen beschikt, zal kunnen lenen via de Vlaamse overheid. Je krijgt het geld rechtstreeks, zodat de verhuurder niet weet dat je dit geld zelf niet hebt. Zo vermijd je discriminatie op basis van solvabiliteit, de grootste discriminatiefactor binnen de private huurmarkt." Maar Caritas wijst erop dat de Huurwaarborglening nog niet uitgewerkt is. Pas als dat gebeurd is, en het concept is uitgetest, mag de minister de huurwaarborg verhogen, vindt de ngo.

Caritas Vlaanderen betreurt ook dat er in het nieuwe ontwerpdecreet geen wetgevende initiatieven zijn voorzien om discriminatie op de private huurmarkt aan te pakken. "Niet preventief en niet bestraffend. We hadden op meer gehoopt." Ook over de uithuiszetting van gezinnen met kinderen, schiet het decreet tekort. Caritas hoopt op nieuw overleg en het toepassen van de Armoedetoets. "We blijven in dialoog gaan met de minister omdat we blijven geloven in een sterke private huurmarkt waar ook kwetsbare mensen terecht kunnen. De sociale huurmarkt is niet de enige oplossing, maar dan moeten we er wel over waken dat de private huurmarkt open blijft voor iedereen."

Nog voor de zomer wordt het nieuwe huurdecreet van minister Homans verwacht. Minister Homans zelf vindt het voorbarig om nu al te communiceren over haar ontwerp. Het wordt nu bekeken door de Inspectie van Financiën. Daarna volgt er mogelijk nog politiek overleg tussen de kabinetten.

 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/huurwaarborg-van-3-maanden-totaalplaatje-zal-evenwichtig-zijn/article-normal-859091.html?utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-30%2F05%2F2017

Als een huis met een tuin wordt verhuurd, kunnen er in de tuin bomen en planten staan. Mag de huurder deze bomen of planten verwijderen? Kan de verhuurder daar iets tegen beginnen?

De huurder van een huis met tuin stoort zich aan bepaalde bomen en/of planten die in de tuin staan. Zonder dat de verhuurder het daarmee eens is, verwijdert hij deze. Wat kan de verhuurder doen?
 
HET IS VERBODEN

Een huurder mag geen bomen of planten uitdoen in de tuin van het huis dat hij huurt. Doet hij dat toch dan kan de verhuurder eisen dat de huurder bij het einde van de huur de tuin terug in zijn oorspronkelijke staat brengt of hij kan een vergoeding eisen (ten belope van de kost van nieuwe bomen/planten en het effectief planten daarvan).

Om alle discussies te vermijden kan in de huurovereenkomst dit verbod nog eens worden herhaald.
 

ZORG VOOR EEN PLAATSBESCHRIJVING

De verhuurder moet wel kunnen bewijzen dat de bomen en planten bij de aanvang van de huurovereenkomst al aanwezig waren. Het is dan ook belangrijk om in de omstandige plaatsbeschrijving die bij aanvang van de huur wordt opgemaakt ook de toestand van de tuin (met de aanwezige bomen en planten) te schetsen.

Als er geen omstandige plaatsbeschrijving werd opgemaakt wordt de huurder geacht het huis en de tuin te hebben ontvangen in de toestand waarin deze zich bij het einde van de huur bevindt.
 
DE HUURDER MOET WEL SNOEIEN

De huurder moet de bomen en planten in de loop van de huur wel snoeien of laten snoeien. Ook hier kan in de huurovereenkomst overigens verduidelijk worden wat er op dat vlak precies van de huurder wordt verwacht.

https://immo.vlan.be/nl/advies/huren/2391/mag-huurder-bomen-planten-verwijderen?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20170524_immovlanweekly_nl&utm_content=guide_2

Wat als er brand uitbreekt in een huurhuis of een gehuurd appartement? Wordt de huurder of verhuurder hiervoor aansprakelijk gesteld?

In principe is de huurder aansprakelijk voor een brand die uitbreekt in de woning of het appartement dat aan hem of haar wordt verhuurd. Lijden ook buren schade door de brand, dan draait de verhuurder daar voor op tenzij een fout van de huurder bewezen kan worden.

SCHADE AAN EIGEN HUIS

Als er brand uitbreekt in het onroerend goed dat verhuurd wordt, dan is de huurder daar meestal voor aansprakelijk. Hij of zij moet het gehuurde goed immers in dezelfde staat aan teruggeven als deze waarin hij of zij het ontving bij aanvang van de huur.

Op die regel zijn er uitzonderingen. De huurder gaat immers vrijuit als bewezen kan worden dat hij of zij niets kon doen aan de brand. Zo is deze niet aansprakelijk als de schade ontstond door een geval van overmacht (bv. een blikseminslag) of als die te wijten was aan een fout van iemand anders (bv. een brandstichting door een pyromaan). De huurder gaat ook vrijuit als hij of zij kan aantonen dat de brand ontstond door een gebrek in de woning dat onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt (zo bv. een kortsluiting ten gevolge van een verouderde electriciteitsinstallatie). De huurder kan dan zelfs een vergoeding aan de verhuurder vragen voor de schade aan diens inboedel.

SCHADE BIJ DE BUREN

Wordt er door de brand ook schade veroorzaakt aan de woning van de buren, dan staat de eigenaar daar in principe voor in. Je kan de verantwoordelijkheid wel doorschuiven naar je huurder als je kan aantonen dat de brand te wijten was aan zijn fout.

ANDERE AFSPRAKEN

In het huurcontract kan een andere regeling afgesproken worden. Hierbij kan de aansprakelijkheid van de huurder voor brand worden beperkt of net uitgebreid. Het is overigens belangrijk om dit risico grondig te verzekeren.

http://immo.vlan.be/nl/advies/huren/1659/wie-draait-op-voor-schade-door-brand-in-een-huurhuis?utm_source=dbimmovlan&utm_medium=email&utm_campaign=20170519_immovlanweekly_nl&utm_content=guide_2

Lagere belasting op aankoop huis

woensdag, 10 mei 2017 00:00

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) werkt aan een verlaging van de registratierechten bij de aankoop van de gezinswoning. Dat zei hij dinsdag in het parlement.

Die vereenvoudiging van de belasting bij het kopen van een vastgoed staat in het regeerakkoord. Dat werd mee werd opgesteld door Annemie Turtelboom, de partijgenoot en voorgangster van Tommelein als vlaams minister van Begroting.

Na vragen van Jenne De Potter (CD&V) en Michèle Hostekint (sp.a) bevestigt nu ook Tommelein dat voornemen. ‘Zo wordt meer koopkracht voor jonge en precaire gezinnen gegarandeerd’, aldus de Open Vld'er.

Tommelein broedt parallel ook op een hervorming van de erfbelasting. De timing van deze twee grote hervormingen zal ongeveer gelijk lopen. Werkgroepen bestuderen welke opties mogelijk zijn en hoeveel de verschillende scenario’s zouden kosten. Eenvoudig is die oefening evenwel niet. Want de Vlaamse begroting moet de tariefaanpassingen kunnen verteren.

In het regeerakkoord staat het voornemen om bij de aankoop van de enige en eigen gezinswoning een tarief in te voren dat lager ligt dan de huidige 10 procent, zonder dat het de bedoeling is dat wie recht heeft op klein beschrijf slechter af zou zijn. 'De werkgroepen bestuderen verschillende pistes. De focus ligt daarbij op de gezinswoning', reageert de woordvoerster van Tommelein. 

Hoeveel registratierechten?

Wie een huis of grond koopt in Vlaanderen, betaalt daar momenteel 10 procent registratierechten op. Gaat u de woning gebruiken als gezinswoning, dan krijgt u een korting, het zogenaamde abattement. Op de eerste schijf tot 15.000 euro hoeft u geen registratierechten te betalen. Dat levert een besparing op van 1.500 euro. 

Wisselt u de ene gezinswoning voor de andere, dan kunt u in bepaalde gevallen tot maximaal 12.500 euro registratierechten meenemen.  Van de registratierechten die u moet betalen op de nieuwe aankoop kunt u daardoor tot maximaal 12.500 euro aftrekken die u betaalde op de eerdere aankoop.

Let wel: het abattement en de meeneembaarheid kunnen niet gecombineerd worden; U zult dus moeten kiezen voor wat in uw geval het meeste voordeel oplevert. 

Woningen met een kadastraal inkomen tot 745 euro genieten in bepaalde gevallen tot slot een gunstregime van klein beschrijf met 5 procent registratierechten. Het abattement levert dan een besparing van maximaal 750 euro op. 

Brussel en Wallonië

Begin dit jaar heeft de Brusselse regering het bedrag waarop een gezin geen registratierechten moet betalen fors opgetrokken. Dat als compensatie voor het afschaffen van de woonbonus. In Wallonië bedragen de registratierechten nog 12,5 procent. 

Jong Vld kwam eind maart met een voorstel om ook in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de woonbonus af te trekken van de registratierechten. Ook fiscalist Michel Maus lanceerde al een gelijkaardig idee.

Bron: Netto, Belga

 

http://www.tijd.be/netto/vastgoed/Lagere-belasting-op-aankoop-huis/9892231?ckc=1&ts=1494402749

 

Kredietverzekeringen zijn een optie om ervoor te zorgen dat particulieren 100 procent van de waarde van hun huis kunnen lenen, zolang aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat vernam Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein van de Nationale Bank. Tommelein boog zich met de verzekeringssector al over de piste.

 

Over de hypothecaire kredieten is de jongste weken al heel wat inkt gevloeid. De Nationale Bank wil Belgische banken immers verplichten meer kapitaal opzij te zetten als ze kredieten verstrekken voor meer dan tachtig procent van de waarde van een vastgoed. Dergelijke kredieten blijven ook in de toekomst wel mogelijk, verzekerde gouverneur Jan Smets eind vorige maand al.

+80%-leningen duurder
De strengere regels moeten de banken voorzichtiger maken. Wellicht zullen leningen met een 'loan-to-value' van meer dan tachtig procent dus schaarser en duurder worden. Vlaams minister Tommelein besloot daarom met de verzekeringssector te overleggen om particulieren een kredietverzekering aan te bieden, waardoor men makkelijker honderd procent zou kunnen lenen. Hij vroeg daarover ook het standpunt van de Nationale Bank.

Volgens Tommelein volstaat het voor de Nationale Bank niet dat de ontlener zelf een verzekering zou afsluiten via een zogenaamd waarborgcontract. Wat wel soelaas kan bieden, zijn kredietverzekeringen tussen de kredietgever - de bank dus - en de verzekeraar, zo staat vandaag ook te lezen in De Tijd. De Nationale Bank koppelt daar wel nog enkele voorwaarden aan. Zo moet de "protectiegever" erkend zijn en beschikken over een externe of interne rating. En de verzekering mag onder meer geen clausules bevatten waardoor de protectiegever het contract op eigen houtje zou kunnen wijzigen.

Op basis van die voorwaarden wil Tommelein nu opnieuw samenzitten met de banken en verzekeraars.

http://www.hln.be/hln/nl/38242/Crisis-in-banksector/article/detail/3153079/2017/05/09/Nationale-Bank-onder-voorwaarden-akkoord-met-voorstel-100--lening.dhtml

Het wordt steeds moeilijker om een woning te kopen als je nog niet over een startkapitaal beschikt. En dus wordt al eens vlugger in de richting van de ouders gekeken om een steuntje in de rug te krijgen. Maar wat als die dit niet kunnen of willen?

Moeilijker om volledige bedrag te lenen

De Nationale Bank liet al verstaan dat ze de commerciële banken zou vragen om leningen bij voorrang te beperken tot 80% van de waarde van een pand. Op die manier zouden ze zich beter kunnen indekken tegen mogelijke prijsdalingen van huizen en appartementen. Als een kredietnemer zijn leningen niet afbetaalt, moeten ze immers tot een gedwongen verkoop ervan overgaan om hun geld te recupereren. En dat heeft een grotere kans op slagen indien de banken een buffer inbouwen.   

Die striktere houding zorgt ervoor dat banken steeds vaker vragen dat kandidaat-kopers ook een eigen inbreng doen en dus niet langer het volledige bedrag lenen.   

Maar wat als de kandidaat-kredietnemers dit niet kunnen en ook hun ouders niet meteen met een (royale) gift over de brug komen? Dan nog bestaan er mogelijkheden om de kinderen te helpen.

Borgstelling

Een eerste mogelijkheid is dat de ouders zorgen voor een extra waarborg voor de terugbetaling, bijvoorbeeld door zich borg te stellen. Daarbij beloven ze dat ze de afbetaling zelf zullen doen als hun kinderen in gebreke blijven. Dat hoeft niet meteen voor het hele geleende bedrag te zijn, maar kan ook voor een beperkte som en een beperkte periode. Op die manier kan worden vermeden dat de bank een hoger tarief aanrekent omdat ze meer risico zou lopen.

Medekredietnemer

Een variant hierop is dat ouders samen met hun kinderen het krediet aangaan. Op die manier heeft de bank een extra kredietnemer aan wie ze de afbetaling kan vragen. De medekredietnemers zijn immers vaak hoofdelijk en solidair verbonden. Dat betekent dat elke kredietnemer voor het hele bedrag kan worden aangesproken. Aan de bank geeft dit de mogelijkheid om zich te richten tot de meest vermogende.   

In het leningscontract kan niettemin een ordebeding worden opgenomen, waarin gesteld wordt dat de sommen voor een bepaalde persoon zijn bestemd en hij ook de afbetalingen op zich zal nemen. Maar dat vermindert de waarborg voor de bank niet. Zij zal zich tot elke kredietnemer kunnen richten.

Gesplitste aankoop

Er zijn ook formules denkbaar waarbij het eigendomsrecht van een nieuwe woning wordt opgesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker. Die laatste mag er dan wonen of het pand verhuren en de inkomsten ervan opstrijken. Bij het overlijden van de vruchtgebruiker komt alles automatisch in volle eigendom bij de blote eigenaar terecht.   

Hierbij zouden de ouders dus het vruchtgebruik kunnen kopen, terwijl de kinderen alleen de naakte eigendom verwerven. Dat maakt de investering en de benodigde lening per persoon beperkter.   

Neemt men zijn toevlucht tot deze formule, dan kiest men echter het best voor een opsplitsing waarbij de kinderen de blote eigendom plus 2% van het vruchtgebruik verwerven en de ouders 98% van het vruchtgebruik. Door meteen een stukje (hier voor 2%) volle eigenaar te worden, blijven de kinderen immers het recht op een woonbonus behouden. Zijn ze alleen blote eigenaar, dan gaat dit fiscale voordeel verloren.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3153040/2017/05/09/Geen-financiele-steun-van-je-ouders-bij-aankoop-van-je-woning-Zo-kan-het-ook.dhtml

 

Een hypotheek is een zware last. Heb je er al eens over nagedacht hoe je het maandelijks bedrag zal aflossen in geval van (langdurige) ziekte? En wat als je je job verliest? De Vlaamse overheid biedt een ruggensteun dankzij de verzekering Gewaarborgd Wonen. We leggen je uit voor wie dit geschikt is en hoe je een aanvraag kunt indienen.

De gratis verzekering Gewaarborgd Wonen is niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn een heleboel voorwaarden waaraan je moet voldoen. We lijsten ze even voor je op:

 • Je moet minimum 50.000 euro lenen voor de aankoop van een woning of nieuwbouwproject in het Vlaamse Gewest.
 • Voor renovatiewerken volstaat een hypotheek van minimaal 25.000 euro.
 • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger geschat zijn dan 320.000 euro. Met uitzonderingen voor het arrondissement Halle-Vilvoorde en enkele gemeenten van het arrondissement Leuven, daar mag de prijs maximaal 368.000 euro bedragen.
 • De eerste kapitaalopname mag niet langer dan een jaar geleden zijn.
 • Je bent eigenaar van maximaal één pand.
 • Je bent volledig arbeidsgeschikt en werkt (minimum) deeltijds met een contract voor onbepaalde duur. Of je werkt al minimum een jaar met een tijdelijk contract bij dezelfde werkgever. Of je bent al langer dan 12 maanden zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je hebt de afgelopen 12 maanden ononderbroken gewerkt (met uitzondering van zwangerschapsverlof of beperkt ziekteverlof).
 • Dateert je bouwvergunningsaanvraag van vóór 1 januari 2012 en is het E-peil van je woning hoger dan 70? Dan gelden er ook inkomensgrenzen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen van je laatste aanslagbiljet mag in dat geval niet hoger zijn dan 40.640 euro voor een alleenstaande of 58.050 euro voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. Per persoon ten laste mag je nog 3.260 euro extra toevoegen aan deze inkomensgrens.

Arbeidsongeschikt?

De verzekering Gewaarborgd Wonen loopt over een periode van tien jaar. Word je arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos? Dan kun je na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 600 euro per maand krijgen gedurende maximaal 3 jaar bij arbeidsongeschiktheid of gedurende maximaal 1,5 jaar in geval van onvrijwillige werkloosheid.

(em) - Bron: Wonenvlaanderen.be

 

Dit is het moment om een woning te kopen

woensdag, 03 mei 2017 00:00

De aankoop van een woning mag geen overhaaste beslissing zijn. Maar eens je een startbedrag hebt gespaard en je bent in staat om een woonlening terug te betalen, zijn er geen redenen om lang te talmen.

Stijgende rentes

 

De aankoop van een woning moet je niet uitstellen in de hoop dat de hypothecaire rentes nog lang laag zullen blijven, laat staan dat je moet verwachten dat ze nog zullen dalen. Ze zijn al een tijdje weer licht aan het stijgen en onder normale omstandigheden zullen ze dat blijven doen. 

Dat komt omdat ook de langetermijnrente in de lift zit. Kijk maar naar de Duitse en de Belgische tienjaarrente, twee belangrijke richtingaanwijzers voor de hypothecaire tarieven in ons land. Ze staan op respectievelijk 0,3% en 0,6%. BNP Paribas Fortis verwacht alvast dat de beide rentes tegen het einde jaareinde op respectievelijk 1% en 1,3% uitkomen. En tegen het einde van volgend jaar zou de Duitse tienjaarrente al oplopen tot 1,6%, de Belgische tot 2%. 

Dat betekent de rentes van woonleningen - die sterk afhankelijk zijn van de langetermijnrentes - ook zullen stijgen. "Er zijn twee redenen voor die stijging: de verbetering van de Amerikaanse economie en de verwachting dat de Europese Centrale Bank haar grootschalige inkoopprogramma voor obligaties volgend jaar zal stopzetten", verklaart hoofdeconoom Koen De Leus van BNP Paribas Fortis.

Banken worden strenger

Nog een goede reden om de aankoop van vastgoed niet uit te stellen: de Nationale Bank verplicht banken om strengere eisen op te leggen aan kredieten die 80% van de waarde van het pand overschrijden. Anders gezegd: je betaalt meer rente als je geen 20% eigen middelen op tafel kan leggen. Die leningen zijn nu al duurder en met het nieuwe voorstel van de Nationale Bank worden die leningen nog een beetje duurder. 

De verwachting is ook dat de Nationale Bank in de toekomst nog vaker van dergelijke eisen zal opleggen aan de banken. "De instelling heeft geen zeg meer over de kortetermijnrente. Ze kan de rente dus niet meer bijsturen als er op de vastgoedmarkt tekenen zijn van oververhitting. Maar ze beschikt wel nog over zogenaamde prudentiële instrumenten zoals het opleggen van strengere eisen bij de toekenning van een lening. Heel waarschijnlijk zullen dergelijke instrumenten in de toekomst nog vaker uit de kast worden gehaald", aldus nog De Leus.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/3147503/2017/05/03/Dit-is-het-moment-om-een-woning-te-kopen.dhtml

Pagina 2 van 2